Expansionist Art Empire Gal

June 23-  July 17  2005 

Aart Korsuize (1963) is geboren in Haarlemmermeer. Zijn kunst en leven zijn verenigd, in miniaturen aan dunne draadjes, door het plastificeren van tekeningen, schilderijen, textiel, schrijfsels, veren enz. Aart's laminartã is een nieuw medium. Het doorzichtige dubbelzijdig werk gaat een dialoog aan met het licht wat er op schijnt en de omringende omgeving. Het herinnert ons eraan dat wij deel zijn van een wereld in flux, altijd in beweging, altijd anders. De kleurrijke beelden - geÔnspireerd door zowel poŽzie, literatuur, filosofie en muziek, als observaties, dromen en fantasieŽn - hebben multi-dimensionele lagen vol onwetendheid, humor, sensualiteit en een open seksualiteit. In zijn eerste solo-expositie schept Aart Korsuize, in transparante en fragiele ruimtes, een wereld

Aart Korsuize (1963) is born in Holland in Haar- lemmermeer. His art and life are incorporated, in miniatures hanging from thin threads, through laminating drawings, paintings, needle work, feathers, writings etc. Aart's Laminart is a new form of medium.The transparent quality of his double sided pieces of art incorporates the light that shines on it and the surrounding environ- ment. It remind us that we are a part of a world in flux, always moving, always different. The colorful images - inspired by poetry, literature, philosophy and music, as well as by observations, dreams and fantasies - have multi-dimensional layers of innocence, humor, sensuality and an open sexuality. In his first soloexhibition Aart Korsuize creates, in trans- parent and fragile spaces, a universe of intimacy, seldom revealed in

Inside'    10x 15 cm           'Russia'10 x 15 cm    ©2005                                                                                   'July '    15 x 10

sold

  Each lamenart  is unique and a one of a kind the images are different on both sides of the individual works of art the materials vary and the prosess also varies from paint  embroidery materials text and more they are priced at around                                   Ä 105 each

These among other works of Aart Korsuize  are in stock at the gallery or available threw the mail the collector is responsible for the cost of postage and handling.